responsive site templates

© Copyright 2020

Wapen van het geslacht Lapré

Mobirise

Dit wapen werd gevoerd door Jan Lapré (1829-1873), chef postkantoor Banymans (Ned.-Indië).

Het Lapré familiewapen in zijn huidige vorm is geschilderd door C. Böhms (heraldisch schilder).
Het is een gouache met mooie gedetailleringen. 

Erik Franciscus Lapré, zoon van Frederik Karel Lapré en Maria Lapré-Verberckmoes, heeft ons familiewapen bij het Centraal Bureau voor Genealogie laten registreren voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader Nicolaas Le Pré.Bij enkele families Lapré hebben soortgelijke wapens gehangen.
De heer Jean-Jacques Lapré (1948) heeft hierover onderstaande informatie verstrekt. 

Mobirise

Gevierendeeld Familiewapen Lapré

De afbeelding hiernaast is het wapen, zoals ik, Jean-Jacques Lapré (1948), dat in het jaar 1964 heb gereconstrueerd op grond van informatie van de toen al heel oude Dietert Brugma Lapré (1891-1972), die dat wapen vóór de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië heeft zien hangen aan de muur van het huis van zijn vader Johannes Albertus Lapré (1862-1930).

Het schild was van geverfd hout en ongeveer 1 meter hoog.
Ik heb heel veel moeite gedaan om het zo getrouw mogelijk weer te geven.
Vooral de kleur groen moest ik telkens weer veranderen op instructie van Dietert Brugma Lapré.

Boven het schild hoort een kroon en geen ridderhelm!
Het is een kroon met lelies, waarvan de lelies aan de 2 buitenranden half zijn.
Onder het wapen hoort onze wapenspreuk “Partir pour mourir”, geheel passend in de symboliek van het wapen “bereid zijn om de dood in de golven te trotseren door over zee te vluchten om je geloof te kunnen bewaren”.
Het is mogelijk een Hugenotenwapen van 3 protestantse broers die voor hun geloof uit Frankrijk waren gevlucht volgens Dietert Brugma Lapré.

Het wapen was ook nog gezien door Albert August Michel (Michel / Jochie) Lapré (1909-1998).
Diens vader, Johannes Albertus Lapré (1862-1930), voerde het wapen ook.
In 1982 heeft Albert August Michel Lapré de kleuren van het wapen nog op papier beschreven in Heraldische termen.
De wapenspreuk herinnerde Albert August Michel Lapré zich ook.

Het wapen is mogelijk een Hugenotenwapen.
Oorspronkelijk zou het wapen met 2 vlakken hebben bestaan.
Het bovenvlak had een lelie (La fleur de Lys, volgens Johannes Albertus Lapré 1862-1930) en het ondervlak had een hoorn.
Het verhaal gaat dat na de vlucht van 3 broers (de 3 vogels) het schild in vieren werd gedeeld, met de symbolen van hun vlucht over zee, de dood in de golven trotserend.
De nakomelingen van de broers waren bastaards (gesymboliseerd door de zwarte balk) maar schaamden zich daar niet voor!
De 3 broers zouden mogelijk uit Normandië komen.
Volgens mijn tante Lieke (Haydée Ella Lapré 1906-2002) kwamen de 3 broers uit Sainte-Cormande en heetten, zoals zij het uitdrukte, “ten rechte” “Lapré de Sainte-Cormande”.

Mijn vader (Edy Gustaaf Armand Lapré 1905-1995) en ik ontmoetten later een heel oude mevrouw (Henriëtte Everdina Beckman Lapré 1901, tante Hettie genoemd) uit de Verenigde Staten, die mij een door haar in Amerika geborduurde wapen heeft gegeven (zie afbeelding hieronder). Het is bijna gelijk.
De bastaardbalk is wat smaller en de 3 vogels zijn wit in plaats van zilver, maar wij vonden de gelijkenis toen zeer opvallend.

Het geborduurde wapen van tante Hettie heb ik nog steeds. Het hangt in mijn huis aan de muur.
Het is 26 cm hoog en 22 cm breed met een verguld lijstje er omheen.

Vooralsnog zijn onderstaande afbeeldingen van het gevierendeeld familiewapen bekend.

1.

Een door Jean-Jacques Lapré gereconstrueerde afbeelding.

2.

Een door tante Hettie Lapré geborduurde afbeelding.

3.

Een door Albert August Michel Lapré schets en omschrijving.
© Copyright 2021